up down
     **********     بیمه نیروهای مسلح     **********     سازمان بیمه خدمات درمانی     **********     بیمه تامین اجتماعی     **********     بیمه تعاون     **********     بیمه ایران     **********     بیمه دانا     **********     بیمه درمان sos     **********     بیمه پارسیان     **********     بیمه کوثر     **********     بیمه دی     **********     بیمه البرز     **********     بیمه آسیا     **********     بیمه آتیه‌سازان حافظ     **********     بیمه تجارت نو     **********     بیمه سرمد     **********     بیمه ما     **********     بیمه رازی     **********     بیمه نوین     **********     بیمه بانک سپه     **********     بیمه بانک کشاورزی     **********     بیمه بانک صادرات     **********     بیمه بانک تجارت      **********     بیمه بانک ملت     **********     بیمه بانک ملی     **********     بیمه شهرداری     **********     بیمه سینا     **********     بیمه میهن

آزمایشات

CA 19-9 (Fluid)

کد آزمایش
00141143
نام روش اندازه گیری
CLIA
نام های مشابه
Cancer Antigen 19-9 , Carbohydrate Antigen 19-9 ,
نوع نمونه
"سرم
حجم نمونه
1 ميلي ليتر
کمترین حجم نمونه
0.5 ميلي ليتر
نگهداری نمونه
"7 روز در دماي 8 -2 c? ، سه ماه در 20- c?"
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c? يا 20- c?
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود.
راهنمای جمع آوری نمونه
از تکرار چرخه ذوب و انجماد خودداري گردد.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
"حجم کم، هموليز،ايکتريک،ليپميک"
اطلاعات بالینی
CA19-9 به عنوان نشانگر کانسر پانکراس (و گاهی اوقات کارسینوم سلول کبدی،کولون و رکتوم) شناخته شده است. میزان CA19-9 در خون و مایعات بدن به شدت تحت تأثیر فنوتیپ گروه خونی لوئیس(Lewis)بیماران و ژنوتیپ ترشحی(secretor)می‌باشد.CA19-9 در بافت های اپی تلیالی متنوعی شامل کولون،پانکراس،صفراوی،معده-روده ای،بزاق و آندومتریال ساخته می‌شود. در هر حال CA19-9 در افرادی که دارای فنوتیپ (Le(a-bهستندساخته نمی شود.ردیابی،تشخیص و تعیین پیش آگهی بدخیمی های پانکراس،مقادیر افزایش یافته CA19-9 (بیشتر از 37ku/L) در 80-75 درصد از موارد بدخیمی های پانکراس،67درصد از موارد بدخیمی کبدی-صفراوی و در کمتر از 50 درصد از موارد بدخیمی سلول کبدی گزارش شده است.
احتیاط ها
عدم اختصاصیت : افزایش چشمگیر CA19-9 در بیماران مبتلا به نارسایی حاد کبدی بدون در نظر گرفتن علت آن مشاهده می‌شود،که این افزایش بدلیل بازسازی سلول های کبدی است. افزایش CA19-9 در مبتلایان به پانکراتیت،کلسیستیت،سیروز،CF و سنگ های صفراوی نیز دیده می‌شود.
توزیع جمعیتی : CA19-9 در سرم و سایر مایعات بدن افراد با فنوتیپ Le a-b) وجود ندارد. این فنوتیپ در 6 درصد از سفیدپوستان و 22 درصد از سیاه پوستان مشاهده می‌شود. ضمناً مقادیر CA19-9 در زنان بیشتر از مردان است.
روز و زمان انجام آزمایش
روزانه - صبح
مدت زمان انجام آزمایش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
48 ساعته
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "