up down
     **********     بیمه نیروهای مسلح     **********     سازمان بیمه خدمات درمانی     **********     بیمه تامین اجتماعی     **********     بیمه تعاون     **********     بیمه ایران     **********     بیمه دانا     **********     بیمه درمان sos     **********     بیمه پارسیان     **********     بیمه کوثر     **********     بیمه دی     **********     بیمه البرز     **********     بیمه آسیا     **********     بیمه آتیه‌سازان حافظ     **********     بیمه تجارت نو     **********     بیمه سرمد     **********     بیمه ما     **********     بیمه رازی     **********     بیمه نوین     **********     بیمه بانک سپه     **********     بیمه بانک کشاورزی     **********     بیمه بانک صادرات     **********     بیمه بانک تجارت      **********     بیمه بانک ملت     **********     بیمه بانک ملی     **********     بیمه شهرداری     **********     بیمه سینا     **********     بیمه میهن

آزمایشات

Alpha fetoprotein

کد آزمایش
00141133
مورد استفاده
غربالگری قبل از تولد و نیز تومورمارکر
نام روش اندازه گیری
کليا
نام های مشابه
AFP
نوع نمونه
سرم ، پلاسماي EDTA، پلاسماي هپارينه، مايعات بدن
حجم نمونه
1ml
کمترین حجم نمونه
0.5ml
نگهداری نمونه
-
حمل و نقل نمونه
7 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه ، پر کردن فرم شرح حال
راهنمای جمع آوری نمونه
-
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليز
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
اطلاعات بالینی
AFP در اختلالات کبدي که موجب فعاليت رژنراتيو سلول هاي کبدي مي گردد افزايش مي يابد. براي رديابي و پايش درمان کارسينوم هپاتوسلولار کاربرد دارد. در تومورهاي کيسه زرده، در کوريوکارسينوم، در کارسينوم امبريونال کاربرد دارد.
مقادیر مرجع
-
احتیاط ها
سطح سرمي AFPدر برخي موارد بيماري غير بدخيم کبدي مانند نکروز وسيع کبدي ، هپاتيت و سيروز نيز بالا مي رود.
منابع بالینی
-
توضیح روش کار
-
روز و زمان انجام آزمایش
روزانه
مدت زمان انجام آزمایش
1 روز
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
-
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.