up down
     **********     بیمه نیروهای مسلح     **********     سازمان بیمه خدمات درمانی     **********     بیمه تامین اجتماعی     **********     بیمه تعاون     **********     بیمه ایران     **********     بیمه دانا     **********     بیمه درمان sos     **********     بیمه پارسیان     **********     بیمه کوثر     **********     بیمه دی     **********     بیمه البرز     **********     بیمه آسیا     **********     بیمه آتیه‌سازان حافظ     **********     بیمه تجارت نو     **********     بیمه سرمد     **********     بیمه ما     **********     بیمه رازی     **********     بیمه نوین     **********     بیمه بانک سپه     **********     بیمه بانک کشاورزی     **********     بیمه بانک صادرات     **********     بیمه بانک تجارت      **********     بیمه بانک ملت     **********     بیمه بانک ملی     **********     بیمه شهرداری     **********     بیمه سینا     **********     بیمه میهن

آزمایشات

Anti SLA (Soluble Liver Ag)

کد آزمایش
00082423
مورد استفاده
در تشخیص هپاتیت اتوایمیون
نام روش اندازه گیری
ELISA-SMC
نام های مشابه
Anti-SLA
نوع نمونه
سرم
حجم نمونه
1ميلي ليتر
کمترین حجم نمونه
0/5ميلي ليتر
نگهداری نمونه
-

حمل و نقل نمونه
5روز
راهنمای جمع آوری نمونه
-
اطلاعات لازم از بیمار
نام ونام خانوادگي بهمراه سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليزيز شديد.
اطلاعات بالینی
در تشخيص هپاتيت اتوايميون نوع1به خصوص در بيماراني که مارکرهاي معمول منفي هستند يا آنهايي که مبتلا به سندرم همپوشاني AIH-PBC مي باشند.
مدت زمان انجام آزمایش
یک روز در هفته
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
8 روزه
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
15days