up down
     **********     بیمه نیروهای مسلح     **********     سازمان بیمه خدمات درمانی     **********     بیمه تامین اجتماعی     **********     بیمه تعاون     **********     بیمه ایران     **********     بیمه دانا     **********     بیمه درمان sos     **********     بیمه پارسیان     **********     بیمه کوثر     **********     بیمه دی     **********     بیمه البرز     **********     بیمه آسیا     **********     بیمه آتیه‌سازان حافظ     **********     بیمه تجارت نو     **********     بیمه سرمد     **********     بیمه ما     **********     بیمه رازی     **********     بیمه نوین     **********     بیمه بانک سپه     **********     بیمه بانک کشاورزی     **********     بیمه بانک صادرات     **********     بیمه بانک تجارت      **********     بیمه بانک ملت     **********     بیمه بانک ملی     **********     بیمه شهرداری     **********     بیمه سینا     **********     بیمه میهن

آزمایشات

Alkaline phosphatase

کد آزمایش
00020036
مورد استفاده
ریکتز و نرمی استخوان- افزایش ویتامین D - بیماری پاژت استخوان-پرکاری تیروئید-هیپرپاراتیروئیدیسم-مصرف مزمن الکل - انسداد صفراوی - سیروز -بیماری های ارتشاحی،گرانولومی کبد-هپاتیت - تومورها-علل آلکالن فسفاتاز پایین سرمی
نام روش اندازه گیری
فتومتريک
نام های مشابه
ALP serum
نوع نمونه
سرم ، پلاسماي هپارينه
حجم نمونه
0/4سي سي
کمترین حجم نمونه
0/2سي سي
نگهداری نمونه
ندارد
حمل و نقل نمونه
3 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
فريز دفريز نشود. انتقال در 8-2 و يا فريزر
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليز، ايکتريک، ليپميک
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ناشتايي ، استفاده از داروهاي hepatotoxic
اطلاعات بالینی
در تاييد و تشخيص بيماري هاي نرمي استخوان، افزايش ويتامين D ، بيماري پاژه استخوان، امتداد صفراوي و تومورها کاربرد دارد.
مقادیر مرجع
-
احتیاط ها
-
منابع بالینی
-
توضیح روش کار
-
روز و زمان انجام آزمایش
روزانه
مدت زمان انجام آزمایش
1 روز
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
1 ساعت پس از ورود نمونه به بخش
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.