up down
     **********     بیمه نیروهای مسلح     **********     سازمان بیمه خدمات درمانی     **********     بیمه تامین اجتماعی     **********     بیمه تعاون     **********     بیمه ایران     **********     بیمه دانا     **********     بیمه درمان sos     **********     بیمه پارسیان     **********     بیمه کوثر     **********     بیمه دی     **********     بیمه البرز     **********     بیمه آسیا     **********     بیمه آتیه‌سازان حافظ     **********     بیمه تجارت نو     **********     بیمه سرمد     **********     بیمه ما     **********     بیمه رازی     **********     بیمه نوین     **********     بیمه بانک سپه     **********     بیمه بانک کشاورزی     **********     بیمه بانک صادرات     **********     بیمه بانک تجارت      **********     بیمه بانک ملت     **********     بیمه بانک ملی     **********     بیمه شهرداری     **********     بیمه سینا     **********     بیمه میهن

آزمایشات

Coombs (dIrect)

کد آزمایش
00080619
نام روش اندازه گیری
هماگلوتيناسيون
نام های مشابه
DAT ، Direct coombs test
نوع نمونه
خون کامل EDTA
حجم نمونه
1ml
کمترین حجم نمونه
0.5ml
نگهداری نمونه
1 روز
حمل و نقل نمونه
5 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
-
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليز ، يخ زده ، لخته
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
اطلاعات بالینی
بر روي گلبول هاي هاي خون بيمار انجام مي شود. هدف از انجام اين آزمايش بررسي وجود آنتي بادي در سطح گلبول هاي قرمز است.
مقادیر مرجع
-
احتیاط ها
-
منابع بالینی
-
توضیح روش کار
-
روز و زمان انجام آزمایش
روزانه
مدت زمان انجام آزمایش
1 روز
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
2 ساعت بعد از ورود نمونه به بخش
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.