up down
     **********     بیمه نیروهای مسلح     **********     سازمان بیمه خدمات درمانی     **********     بیمه تامین اجتماعی     **********     بیمه تعاون     **********     بیمه ایران     **********     بیمه دانا     **********     بیمه درمان sos     **********     بیمه پارسیان     **********     بیمه کوثر     **********     بیمه دی     **********     بیمه البرز     **********     بیمه آسیا     **********     بیمه آتیه‌سازان حافظ     **********     بیمه تجارت نو     **********     بیمه سرمد     **********     بیمه ما     **********     بیمه رازی     **********     بیمه نوین     **********     بیمه بانک سپه     **********     بیمه بانک کشاورزی     **********     بیمه بانک صادرات     **********     بیمه بانک تجارت      **********     بیمه بانک ملت     **********     بیمه بانک ملی     **********     بیمه شهرداری     **********     بیمه سینا     **********     بیمه میهن

آزمایشات

ACE

کد آزمایش
00030116
مورد استفاده
بیماری سارکوئیدوز - مقاصد تحقیقاتی بیماری گوشه ( Gaucher) - پایش بیمارانی که به داروهای مهر کننده ACE پاسخ مناسب نمی‌دهند -
نام روش اندازه گیری
Enzymatic
نام های مشابه
Angiotensin Converting Enzyme ؛ آنزیم مبدل آنژیوتانسین- I ؛ کینیاز II ؛ پپتیدیل دی پپتیداز A
نوع نمونه
"سرم ، مایعات بدن"
حجم نمونه
0.6 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
0.3 میلی لیتر
نگهداری نمونه
"5 روز در دمای 8 -2 c˚ ، دو ماه در20- c˚"
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
"حجم کم، همولیز،ایکتریک،لیپمیک"
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
داروهای مهارکننده ACE مانند کاپتوپریل و انالاپریل باعث کاهش مقادیر سرمی ACE می‌گردند.
اطلاعات بالینی
محل اصلی تولید ACE ، سلول‌های آندوتلیان عروق ریوی می‌باشد که با جدا نمودن دی پپتید هیستیدیل - لوسین از آنژیوتانسین I ، باعث تولید آنژیوتانسین II می‌گردد.نقش اصلی این تست بعنوان ارزیابی میزان فعالیت بیماری شناخته شده سارکوئیدوز می‌باشد. گروهی از تحقیقات افزایش غلظت ACE را بعنوان حامی تشخیص بیماری سارکوئیدوز نیز می‌دانند هر چند که این مطلب هنوز مورد بحث و تبادل نظر می‌باشد.افزایش ACE در بیماری سارکوئیدوز خصوصاً هنگامی که با بیماری فعال رو به رو هستیم مشاهده می‌گردد. سنجش ACEجهت ارزیابی پاسخ به درمان بیماری سارکوئیدوز به کورتیکواستروئیدها کاربرد دارد و کاهش چشمگیر ACE در هنگام مصرف پردنیزون دیده می‌شود. همچنین برای مقاصد تحقیقاتی بیماری گوشه (Gaucher) و پایش بیمارانی که به داروهای مهرکننده ACE پاسخ مناسب نمی‌دهند کاربرد دارد.سلول‌های اپی تلیوئید و ماکروفاژها قادر به تولید ACE می‌باشند.بنابراین گروه متنوعی از بیماری‌های گرانولوماتوز قادر به تولید و افزایش میزان ACE سرم هستند.
احتیاط ها
ACE از حساسیت و اختصاصیت مطلوب برای تشخیص سارکوئیدوز برخوردار نیست.افزایش ACE در 35 تا 91 درصد از بیماران مبتلا به سارکوئیدوز مشاهده شده است.سطوح ACE سرم در سارکوئیدوز مزمن کمتر بالا می‌رود. گرانولومهای رسیده تمایل به تولید ACE کمتری نسبت به گرانولومهای در حال تشکیل دارند و با پیشرفت بیماری به سمت فیبروز ، سطوح ACE کاهش می‌یابد.در افراد مبتلا به دیابت،بیماری گوشه و جذام،افزایش ACE سرمی ممکن است دیده شود. 25 درصد از بیماران مبتلا به هیستوپلاسموزیس نیز افزایش سطح سرمی ACE دارند. در سیگاری‌ها ، فعالیت ACE حدود 30 درصد کمتر از غیر سیگاری‌هاست.بیماران جوان تر از 20 سال بطور طبیعی مقادیر بالاتری از ACE دارند. همولیز یا هیپرلیپیدمی ممکن است سطوح ACE را بطور کاذب پایین بیاورند.مصرف داروهائی مثل کاپتوپریل،انالاپریل و استروئیدها باعث کاهش سطح سرمی ACE می‌گردد.
روز و زمان انجام آزمایش
روزهای زوج - صبح
مدت زمان انجام آزمایش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
72 ساعته
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "