up down
     **********     بیمه نیروهای مسلح     **********     سازمان بیمه خدمات درمانی     **********     بیمه تامین اجتماعی     **********     بیمه تعاون     **********     بیمه ایران     **********     بیمه دانا     **********     بیمه درمان sos     **********     بیمه پارسیان     **********     بیمه کوثر     **********     بیمه دی     **********     بیمه البرز     **********     بیمه آسیا     **********     بیمه آتیه‌سازان حافظ     **********     بیمه تجارت نو     **********     بیمه سرمد     **********     بیمه ما     **********     بیمه رازی     **********     بیمه نوین     **********     بیمه بانک سپه     **********     بیمه بانک کشاورزی     **********     بیمه بانک صادرات     **********     بیمه بانک تجارت      **********     بیمه بانک ملت     **********     بیمه بانک ملی     **********     بیمه شهرداری     **********     بیمه سینا     **********     بیمه میهن

آزمایشات

Anti DNA (ds)

کد آزمایش
00080666
مورد استفاده
تست تأییدی بیماری SLE
نام روش اندازه گیری
الايزا
نام های مشابه
آنتي بادي ضد DNA دو رشته اي ، آنتي بادي ضد DNA بومي
نوع نمونه
سرم
حجم نمونه
0.6ml
کمترین حجم نمونه
0.3ml
نگهداری نمونه
-
حمل و نقل نمونه
7 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
فريز دفريز نشود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليز، ايکتريک ، ليپميک
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
اطلاعات بالینی
اتوآنتي بادي هاي IgG بر عليه DNA دو رشتهاي مشخصا در افراد مبتلا به لوپوس اريتماتوي سيستميک يافت شده و فقط به ندرت در ساير بيماري هاي بافت همبندي مشاهده مي گردند. کاربرد ان بعنوان تست تاييدي بيماري SLE و همچنين پايش پيشرفت و پاسخ به درمان بيماري کاربرد دارد.
مقادیر مرجع
-
احتیاط ها
-
منابع بالینی
-
توضیح روش کار
-
روز و زمان انجام آزمایش
همه روزه بجز پنجشنبه ها
مدت زمان انجام آزمایش
1 روز
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
به صورت روزانه اعلام اورژانس مي گردد.
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.