up down
     **********     بیمه نیروهای مسلح     **********     سازمان بیمه خدمات درمانی     **********     بیمه تامین اجتماعی     **********     بیمه تعاون     **********     بیمه ایران     **********     بیمه دانا     **********     بیمه درمان sos     **********     بیمه پارسیان     **********     بیمه کوثر     **********     بیمه دی     **********     بیمه البرز     **********     بیمه آسیا     **********     بیمه آتیه‌سازان حافظ     **********     بیمه تجارت نو     **********     بیمه سرمد     **********     بیمه ما     **********     بیمه رازی     **********     بیمه نوین     **********     بیمه بانک سپه     **********     بیمه بانک کشاورزی     **********     بیمه بانک صادرات     **********     بیمه بانک تجارت      **********     بیمه بانک ملت     **********     بیمه بانک ملی     **********     بیمه شهرداری     **********     بیمه سینا     **********     بیمه میهن

آزمایشات

G6PD

کد آزمایش
00000394
نام روش اندازه گیری
شيميايي ، فلورسانس
نام های مشابه
G6PD
نوع نمونه
خون کامل همراه ضدانعقاد(EDTA/هپارينه/سيتراته/اسيد سيترات دکستروز)و DBS
حجم نمونه
خون کامل:2 ميلي ليتر/DBS:هر 5 دايره پر شود.
کمترین حجم نمونه
خون کامل:1 ميلي ليتر/DBS:هر 5 دايره پر شود.
نگهداری نمونه
1 روز
حمل و نقل نمونه
7 روز
نیازهای همراه نمونه
-
راهنمای جمع آوری نمونه
فريز نشود.
اطلاعات لازم از بیمار
نام ونام خانوادگي بهمراه سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليز، يخ زده، لخته، ضد انعقاد نامناسب
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
اطلاعات بالینی
G6PD يک آنزيم گلبول قرمز با توارث وابسته به X است که در نگهداري پروتئين هاي گلبول هاي قرمز در وضعيت احياء اهميت دارد. کاربرد آن در تعيين علت هموليز القاء شده با دارو. هموليز ناشي از نقص ممکن است ثانويه به عفونت باکتريايي يا ويروسي حاد و اختلال متابوليک همانند اسيدوز باشد.
مقادیر مرجع
-
احتیاط ها
غربالگري پس از يک اپيزود هموليتيک ممکن است قادر به رديابي نقص G6PD نباشد چرا که اکثر سلول هاي دچار نقص تخريب شده اند و سلول هاي جواني که به تازگي از مغز استخوان آزاد شده اند فعاليت آنزيمي نسبتا بالايي دارند.
منابع بالینی
-
توضیح روش کار
-
روز و زمان انجام آزمایش
روزانه
مدت زمان انجام آزمایش
-
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
Sufficient کيفي 1 ساعت پس از ورود نمونه به بخش/ Defficient کيفي 1.15 دقيقه پس از ورود نمونه به بخش / Defficient کمي 3 ساعت پس از ورود نمونه به بخش
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.