up down
     **********     بیمه نیروهای مسلح     **********     سازمان بیمه خدمات درمانی     **********     بیمه تامین اجتماعی     **********     بیمه تعاون     **********     بیمه ایران     **********     بیمه دانا     **********     بیمه درمان sos     **********     بیمه پارسیان     **********     بیمه کوثر     **********     بیمه دی     **********     بیمه البرز     **********     بیمه آسیا     **********     بیمه آتیه‌سازان حافظ     **********     بیمه تجارت نو     **********     بیمه سرمد     **********     بیمه ما     **********     بیمه رازی     **********     بیمه نوین     **********     بیمه بانک سپه     **********     بیمه بانک کشاورزی     **********     بیمه بانک صادرات     **********     بیمه بانک تجارت      **********     بیمه بانک ملت     **********     بیمه بانک ملی     **********     بیمه شهرداری     **********     بیمه سینا     **********     بیمه میهن

آزمایشات

Carbamazepine

کد آزمایش
00050155
مورد استفاده
از داروهای ضد تشنج است و جهت پایش ظرفیت بیمار،کارایی یا سمیت احتمالی استفاده می‌شود.
نام روش اندازه گیری
TLC
نام های مشابه
کارباترول، کاربازپ، تگرتول
نوع نمونه
سرم
حجم نمونه
1ميلي ليتر
کمترین حجم نمونه
0/5ميلي ليتر
نگهداری نمونه
-
حمل و نقل نمونه
7 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي، نوع نمونه، پر کردن فرم شرح حال
راهنمای جمع آوری نمونه
-
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
-
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
اطلاعات بالینی
جزء داروهاي ضدتشنج خط اول درمان براي تشنج هاي جنراليزه و پارشيال مي باشد. همچنين از اين دارو براي درمان درد نوروژنتيک در نورآلرژي ديابتي استفاده مي گردد. کاربرد آن در پايش ظرفيت بيمار، کارايي يا سميت احتمالي.
مقادیر مرجع
-
احتیاط ها
-
منابع بالینی
-
توضیح روش کار
-
روز و زمان انجام آزمایش
روزهاي فرد
مدت زمان انجام آزمایش
1 روز
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
-
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.