up down
     **********     بیمه نیروهای مسلح     **********     سازمان بیمه خدمات درمانی     **********     بیمه تامین اجتماعی     **********     بیمه تعاون     **********     بیمه ایران     **********     بیمه دانا     **********     بیمه درمان sos     **********     بیمه پارسیان     **********     بیمه کوثر     **********     بیمه دی     **********     بیمه البرز     **********     بیمه آسیا     **********     بیمه آتیه‌سازان حافظ     **********     بیمه تجارت نو     **********     بیمه سرمد     **********     بیمه ما     **********     بیمه رازی     **********     بیمه نوین     **********     بیمه بانک سپه     **********     بیمه بانک کشاورزی     **********     بیمه بانک صادرات     **********     بیمه بانک تجارت      **********     بیمه بانک ملت     **********     بیمه بانک ملی     **********     بیمه شهرداری     **********     بیمه سینا     **********     بیمه میهن

آزمایشات

Alpha 1 Anti Trypsin

کد آزمایش
00080639
مورد استفاده
کمبود این پروتئین ممکن است خود را به صورت آمفیزم قبل از 40 سالگی نشان دهد. همچنین کمبود A1 AT شایع ترین علت ژنتیکی بیماری کبدی در اطفال می‌باشد.
نام روش اندازه گیری
آنزيماتيک
نام های مشابه
A1AT ، آلفا يک آنتي پروتئاز
نوع نمونه
سرم ، پلاسماي هپارينه
حجم نمونه
1سي سي
کمترین حجم نمونه
0/5سي سي
نگهداری نمونه
-
حمل و نقل نمونه
1 هفته
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
-
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليز، ايکتريک، ليپميک
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ناشتايي، از داروي Cefotaxim استفاده نشود.
اطلاعات بالینی
يک پروتئين فاز حاد است و بيشترين ميزان مهار کننده پروتئيناز را در سرم تشکيل مي دهد. کاهش يا عدم وجود اين تست در بيماري انسدادي مزمن ريه و در بيماري کبدي ديده مي شود.
مقادیر مرجع
-
احتیاط ها
در افراد طبيعي در موارد مصرف OCP، حاملگي و وضعيت هاي التهابي مانند آرتريت روماتوئيد ، عفونت باکتريال ، واسکوليت ها و بدخيمي ها سطح سرمي تست افزايش مي يابد.
منابع بالینی
-
توضیح روش کار
-
روز و زمان انجام آزمایش
يکشنبه و چهارشنبه
مدت زمان انجام آزمایش
1 روز
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
-
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.