up down
     **********     بیمه نیروهای مسلح     **********     سازمان بیمه خدمات درمانی     **********     بیمه تامین اجتماعی     **********     بیمه تعاون     **********     بیمه ایران     **********     بیمه دانا     **********     بیمه درمان sos     **********     بیمه پارسیان     **********     بیمه کوثر     **********     بیمه دی     **********     بیمه البرز     **********     بیمه آسیا     **********     بیمه آتیه‌سازان حافظ     **********     بیمه تجارت نو     **********     بیمه سرمد     **********     بیمه ما     **********     بیمه رازی     **********     بیمه نوین     **********     بیمه بانک سپه     **********     بیمه بانک کشاورزی     **********     بیمه بانک صادرات     **********     بیمه بانک تجارت      **********     بیمه بانک ملت     **********     بیمه بانک ملی     **********     بیمه شهرداری     **********     بیمه سینا     **********     بیمه میهن

آزمایشات

Estradiol

کد آزمایش
00121018
نام روش اندازه گیری
الايزا
نام های مشابه
17 بتا/استراديول/E2
نوع نمونه
سرم ، پلاسماي EDTA
حجم نمونه
سرم:1ميلي ليتر//پلاسما:2 ميلي ليتر
کمترین حجم نمونه
سرم:0/5 ميلي ليتر//پلاسما:1 ميلي ليتر
نگهداری نمونه
-
حمل و نقل نمونه
5 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
فريز دفريز نشود
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليز ، ايکتريک ، ليپميک
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ترجيحا ناشتا باشد.
اطلاعات بالینی
E2 قوي ترين استروژن آندوژن است. در زنان غير حامله عمده ي E2 از تخمدان ها ومقادير کمي هم از آدرنال ها منشاء مي گيرد. جفت يک منبع اضافي E2 در حاملگي است. کاربرد آن در اختلالات عملکرد تخمدان، کمک به باروري، تومور هاي فعال از نظر هورموني است.
مقادیر مرجع
-
احتیاط ها
در سيروز کبدي E2 افزايش مي يابد. در زناني که هيپوگناديسم دارند سطوح E2 مي تواند طبيعي باشد.
منابع بالینی
-
توضیح روش کار
-
روز و زمان انجام آزمایش
روزانه
مدت زمان انجام آزمایش
1 روز
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
-
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.