up down
     **********     بیمه نیروهای مسلح     **********     سازمان بیمه خدمات درمانی     **********     بیمه تامین اجتماعی     **********     بیمه تعاون     **********     بیمه ایران     **********     بیمه دانا     **********     بیمه درمان sos     **********     بیمه پارسیان     **********     بیمه کوثر     **********     بیمه دی     **********     بیمه البرز     **********     بیمه آسیا     **********     بیمه آتیه‌سازان حافظ     **********     بیمه تجارت نو     **********     بیمه سرمد     **********     بیمه ما     **********     بیمه رازی     **********     بیمه نوین     **********     بیمه بانک سپه     **********     بیمه بانک کشاورزی     **********     بیمه بانک صادرات     **********     بیمه بانک تجارت      **********     بیمه بانک ملت     **********     بیمه بانک ملی     **********     بیمه شهرداری     **********     بیمه سینا     **********     بیمه میهن

آزمایشات

BhCG-T

کد آزمایش
00121033
نام روش اندازه گیری
CLIA
نام های مشابه
hCG, Beta Subunit (Chorionic Gonad)- CG (Chorionic Gonadotropin) - Beta Human Chorionic Gonadotropin
نوع نمونه
"سرم ، پلاسما EDTA"
حجم نمونه
1 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
0.5 میلی لیتر
نگهداری نمونه
"7 روز در دمای 8 -2 c˚ ، یک ماه در 20- c˚"
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نیازهای همراه نمونه
"نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود، در صورتیکه آزمایش غربالگری مد نظر باشد ،تکمیل پرسشنامه سلامت جنین الزامی است."
راهنمای جمع آوری نمونه
از تکرار چرخه ذوب و انجماد خودداری گردد.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
"حجم کم، همولیز،ایکتریک،لیپمیک"
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
چند روز از مصرف داروی کلروپرومازین اجتناب گردد.
اطلاعات بالینی
hcg توسط سلول های سن سیشیوتروفوبلاست ساخته می‌شود و تمام تستهای حاملگی بر اساس سنجش hcg می‌باشند.hcg نیز به عنوان مارکر تومورهای تروفوبلاستیک حاملگی،تومورهای ژرم سل غیر سمینومی و ندرتاً سمینوما در نظر گرفته می‌شود.کاربرد آن در تشخیص حاملگی ، حاملگی خارج از رحمی ، سندرم داون ، سندرم ادوارد و نیز تشخیص و پایش نئوپلاسم های تروفوبلاستیک حاملگی، در ضمن همراه AFP و لاکتات دهیدروژناز برای ارزیابی تومورهای ژرم سل شامل embryonal carcinoma و choriocarcinoma است.
احتیاط ها
آنتی بادی های هتروفیلیک (heterophilic) که به عنوان آنتی بادی انسانی ضدموش (HAMA) نیز شناخته شده اند گاهی اوقات سبب موارد مثبت کاذب hCG سرمی می گردند.
روز و زمان انجام آزمایش
روزانه - صبح و عصر
مدت زمان انجام آزمایش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
24 ساعته
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "