up down
     **********     بیمه نیروهای مسلح     **********     سازمان بیمه خدمات درمانی     **********     بیمه تامین اجتماعی     **********     بیمه تعاون     **********     بیمه ایران     **********     بیمه دانا     **********     بیمه درمان sos     **********     بیمه پارسیان     **********     بیمه کوثر     **********     بیمه دی     **********     بیمه البرز     **********     بیمه آسیا     **********     بیمه آتیه‌سازان حافظ     **********     بیمه تجارت نو     **********     بیمه سرمد     **********     بیمه ما     **********     بیمه رازی     **********     بیمه نوین     **********     بیمه بانک سپه     **********     بیمه بانک کشاورزی     **********     بیمه بانک صادرات     **********     بیمه بانک تجارت      **********     بیمه بانک ملت     **********     بیمه بانک ملی     **********     بیمه شهرداری     **********     بیمه سینا     **********     بیمه میهن

آزمایشات

Factor V leiden (APCR)

کد آزمایش
00010466
نام روش اندازه گیری
انعقادي
نام های مشابه
APCR-Leiden
نوع نمونه
پلاسماي سيتراته
حجم نمونه
2ml
کمترین حجم نمونه
1ml
نگهداری نمونه
2 ساعت
حمل و نقل نمونه
14 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه ، پر کردن فرم شرح حال
راهنمای جمع آوری نمونه
فريز دفريز نشود ، سريع جداسازي شود. دو بار سانتريفوژ شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليز
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
اطلاعات بالینی
اين تست جهت شناسايي افرادي است که داراي فاکتور Vجهش يافته ميباشند .بطوريکه اين فاکتور نسبت به تجزيه توسط PCفعال مقاومت پيدا ميکند.95% موارد به علت يک جهش نقطه اي معروف به جهش Leiden درفاکتور V ميباشد .
مقادیر مرجع
-
احتیاط ها
زمان انعقاد دراين تست بستگي به غلظت فاکتور 5 دارد.نسبت CT2/CT1 تنها وجود فاکتور 5 ليدن را اثبات ميکند.در صورت کاهش غلظت فاکتور 5 هر دو زمان انعقاد CT2, CT1 به طور متناسب افزايش مي يابد اما نسبت CT2,CT1تغييري نمي کند.
منابع بالینی
-
توضیح روش کار
-
روز و زمان انجام آزمایش
يکشنبه و چهارشنبه
مدت زمان انجام آزمایش
1 روز
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
-
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
10 روز