up down
     **********     بیمه نیروهای مسلح     **********     سازمان بیمه خدمات درمانی     **********     بیمه تامین اجتماعی     **********     بیمه تعاون     **********     بیمه ایران     **********     بیمه دانا     **********     بیمه درمان sos     **********     بیمه پارسیان     **********     بیمه کوثر     **********     بیمه دی     **********     بیمه البرز     **********     بیمه آسیا     **********     بیمه آتیه‌سازان حافظ     **********     بیمه تجارت نو     **********     بیمه سرمد     **********     بیمه ما     **********     بیمه رازی     **********     بیمه نوین     **********     بیمه بانک سپه     **********     بیمه بانک کشاورزی     **********     بیمه بانک صادرات     **********     بیمه بانک تجارت      **********     بیمه بانک ملت     **********     بیمه بانک ملی     **********     بیمه شهرداری     **********     بیمه سینا     **********     بیمه میهن

آزمایشات

BhCG

کد آزمایش
00121032
مورد استفاده
تشخیص حاملگی ، سندروم داون ، سندرم ادوارد ، تشخیص و پایش نئوپلاسم های تروفوبلاستیک حاملگی
نام روش اندازه گیری
کمي لومينسانس
نام های مشابه
BHCG
نوع نمونه
سرم- پلاسما EDTA
حجم نمونه
0.1
کمترین حجم نمونه
0.5
نگهداری نمونه
-
حمل و نقل نمونه
7 روز
نیازهای همراه نمونه
نام نام خانوادگي- نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
فريز دفريز نشود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليز- ايکتريک-ليپميک
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
جلوگيري از استفاده chlorpromazine چند روز قبل از انجام آزمايش
اطلاعات بالینی
-
مقادیر مرجع
-
احتیاط ها
-
منابع بالینی
-
توضیح روش کار
-
روز و زمان انجام آزمایش
روزانه
مدت زمان انجام آزمایش
1 روز
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
در روال عادي 2 ساعت پس از ورود نمونه به بخش انجام مي گيرد.
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام آزمايش قابل نگهداري نيست.