up down
     **********     بیمه نیروهای مسلح     **********     سازمان بیمه خدمات درمانی     **********     بیمه تامین اجتماعی     **********     بیمه تعاون     **********     بیمه ایران     **********     بیمه دانا     **********     بیمه درمان sos     **********     بیمه پارسیان     **********     بیمه کوثر     **********     بیمه دی     **********     بیمه البرز     **********     بیمه آسیا     **********     بیمه آتیه‌سازان حافظ     **********     بیمه تجارت نو     **********     بیمه سرمد     **********     بیمه ما     **********     بیمه رازی     **********     بیمه نوین     **********     بیمه بانک سپه     **********     بیمه بانک کشاورزی     **********     بیمه بانک صادرات     **********     بیمه بانک تجارت      **********     بیمه بانک ملت     **********     بیمه بانک ملی     **********     بیمه شهرداری     **********     بیمه سینا     **********     بیمه میهن

آزمایشات

Triglycerides

کد آزمایش
00020017
نام روش اندازه گیری
فتومتريک
نام های مشابه
تري اسيل گليسرول ها، TG
نوع نمونه
سرم، پلاسماي هپارينه، پلاسماي EDTA
حجم نمونه
0.6ml
کمترین حجم نمونه
0.3ml
نگهداری نمونه
2روز
حمل و نقل نمونه
7 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
عدم آب کردن مجدد نمونه
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليز و ايکتريک
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ناشتايي 12 ساعته، از الکل 3 روز قبل استفاده نکند.
اطلاعات بالینی
افزايش سطح پلاسمايي تري گليسريد با افزايش خطر ابتلا به بيماري هاي کرونر قلبي همراه است. همچنين بالا بودن سطح تري گليسريد در بيماري هاي مختلف کبدي، کليوي و پانکراتيت نيز ديده مي شود.
مقادیر مرجع
-
احتیاط ها
اصلاح گليسرول آزاد سم در بيمارن بحراني يا بيماراني که تغذيه غيردهاني با محلول هاي مبتني بر گليسرول دارند ممکن است در بعضي روش هاي آنزيماتيک ضروري باشد.
منابع بالینی
-
توضیح روش کار
-
روز و زمان انجام آزمایش
روزانه
مدت زمان انجام آزمایش
1 روز
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
1 ساعت پس از ورود نمونه به بخش
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
10 تا 14 روز