up down
     **********     بیمه نیروهای مسلح     **********     سازمان بیمه خدمات درمانی     **********     بیمه تامین اجتماعی     **********     بیمه تعاون     **********     بیمه ایران     **********     بیمه دانا     **********     بیمه درمان sos     **********     بیمه پارسیان     **********     بیمه کوثر     **********     بیمه دی     **********     بیمه البرز     **********     بیمه آسیا     **********     بیمه آتیه‌سازان حافظ     **********     بیمه تجارت نو     **********     بیمه سرمد     **********     بیمه ما     **********     بیمه رازی     **********     بیمه نوین     **********     بیمه بانک سپه     **********     بیمه بانک کشاورزی     **********     بیمه بانک صادرات     **********     بیمه بانک تجارت      **********     بیمه بانک ملت     **********     بیمه بانک ملی     **********     بیمه شهرداری     **********     بیمه سینا     **********     بیمه میهن

آزمایشات

Apo A1

کد آزمایش
00030092
مورد استفاده
بیماری‌های هایپر لیپیدمی
نام روش اندازه گیری
ايمونوتوربيدومتري
نام های مشابه
آپوليپوپروتئين A
نوع نمونه
سرم-پلاسما EDTA- پلاسما هپارينه
حجم نمونه
0/8ميلي ليتر
کمترین حجم نمونه
0/4ميلي ليتر
نگهداری نمونه
ندارد
حمل و نقل نمونه
7 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي -نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
فريز و دفريز نشود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليز-ايکتريک-ليپميک
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ناشتايي
اطلاعات بالینی
مسئول جابجايي کلسترول اضافي از بافت ها و ليپوپروتئين ابتدايي در فضاي روده اي مي باشد و مانند HDL بعنوان يک فاکتور خطر منفي براي بيماري کرونر قلب و سکته محسوب مي شود. کاربرد ان در بررسي بيماران با غلظت پايين کلسترول HDL مانند فقدان فاميلي apo A-I بيماري تانژير و کمبود LCAT انجام مي گردد.
مقادیر مرجع
-
احتیاط ها
ورزش ممکن است سطوح apo A-I را افزايش دهد در حالي که استعمال دخانيات و رژيم غذايي غني از کربوهيدرات يا چربي هاي اشباع نشده ممکن است سطوح آن را کاهش دهند.
منابع بالینی
-
توضیح روش کار
-
روز و زمان انجام آزمایش
شنبه- 3 شنبه
مدت زمان انجام آزمایش
1 روز
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
ندارد
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.