up down
     **********     بیمه نیروهای مسلح     **********     سازمان بیمه خدمات درمانی     **********     بیمه تامین اجتماعی     **********     بیمه تعاون     **********     بیمه ایران     **********     بیمه دانا     **********     بیمه درمان sos     **********     بیمه پارسیان     **********     بیمه کوثر     **********     بیمه دی     **********     بیمه البرز     **********     بیمه آسیا     **********     بیمه آتیه‌سازان حافظ     **********     بیمه تجارت نو     **********     بیمه سرمد     **********     بیمه ما     **********     بیمه رازی     **********     بیمه نوین     **********     بیمه بانک سپه     **********     بیمه بانک کشاورزی     **********     بیمه بانک صادرات     **********     بیمه بانک تجارت      **********     بیمه بانک ملت     **********     بیمه بانک ملی     **********     بیمه شهرداری     **********     بیمه سینا     **********     بیمه میهن

آزمایشات

B2 microglobuline

کد آزمایش
00141149
مورد استفاده
ارزیابی پیش آگهی در میلوم متعدد ، ارزیابی عملکرد توبول های کلیوی
نام روش اندازه گیری
کمي لومينسانس
نام های مشابه
BMG
نوع نمونه
سرم- پلاسما هپارينه- پلاسما EDTA- ادرار رندوم و 24 ساعته - CSF
حجم نمونه
سرم:1ميلي ليتر//پلاسما2ميلي ليتر//ادرار:20ميلي ليتر//
کمترین حجم نمونه
سرم:0/5ميلي ليتر//پلاسما:1ميلي ليتر//ادرار:10ميلي ليتر//
نگهداری نمونه
-
حمل و نقل نمونه
7 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي - نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
فريز و دفريز نشود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليز-ايکتريک-ليپميک
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
قبل از انجام آزمايش از بيمار پرسيده شود : 1- بيمار داراي inflammations هست ؟ 2- مشکل عفونت يا التهاب دارد ؟
اطلاعات بالینی
يک پروتئين سرمي با وزن مولکولي پايين است که از غشاء سلولي مشتق مي گيرد وو جز ثابت زنجيره سبک کمپلکس آنتي ژن لکوسيت انساني کلاس I مي باشد. کاربرد آن در ارزيابي پيش آگهي در ميلوم متعدد، ارزيابي علکرد توبول هاي کليوي.
مقادیر مرجع
-
احتیاط ها
افزايش BMG در بيماران کرون، هپاتيت، سارکوئيدوز ،پرکاري تيروئيد ، عفونت هاي ويروسي و برخي از بدخيمي ها فايده از استفاده سطوح سرمي را کاهش داده است.
منابع بالینی
-
توضیح روش کار
-
روز و زمان انجام آزمایش
روزانه
مدت زمان انجام آزمایش
1 روز
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
-
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام آزمايش قابل نگهداري نيست.