up down
     **********     بیمه نیروهای مسلح     **********     سازمان بیمه خدمات درمانی     **********     بیمه تامین اجتماعی     **********     بیمه تعاون     **********     بیمه ایران     **********     بیمه دانا     **********     بیمه درمان sos     **********     بیمه پارسیان     **********     بیمه کوثر     **********     بیمه دی     **********     بیمه البرز     **********     بیمه آسیا     **********     بیمه آتیه‌سازان حافظ     **********     بیمه تجارت نو     **********     بیمه سرمد     **********     بیمه ما     **********     بیمه رازی     **********     بیمه نوین     **********     بیمه بانک سپه     **********     بیمه بانک کشاورزی     **********     بیمه بانک صادرات     **********     بیمه بانک تجارت      **********     بیمه بانک ملت     **********     بیمه بانک ملی     **********     بیمه شهرداری     **********     بیمه سینا     **********     بیمه میهن

آزمایشات

Gamma GT

کد آزمایش
00020050
نام روش اندازه گیری
فتومتريک
نام های مشابه
GGTP، GT، GTP
نوع نمونه
سرم ، پلاسماي EDTA
حجم نمونه
سرم:1 ميلي ليتر//پلاسما:2 ميلي ليتر
کمترین حجم نمونه
سرم:0/5 ميلي ليتر//پلاسما:1 ميلي ليتر
نگهداری نمونه
ندارد
حمل و نقل نمونه
7 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
فريز دفريز نشود
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليز ، ايکتريک ، ليپميک
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ناشتايي ، جلوگيري از استفاده از OCP
اطلاعات بالینی
کمک به تشخيص يرقان انسدادي/کلستاز داخل کبدي و پانکراتيت/کاربرد اصلي آن در تشخيص افتراقي بيماران با افزايش آلکالن فسفاتاز مي باشد.
مقادیر مرجع
-
احتیاط ها
ترکيب آلکالن فسفاتاز بالا و GGT طبيعي بطور کامل رد کننده بيماري کبدي نيست.
منابع بالینی
-
توضیح روش کار
-
روز و زمان انجام آزمایش
روزانه
مدت زمان انجام آزمایش
1 روز
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
1 ساعت پس از ورود نمونه به بخش
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.